Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

8.9 - Ruimte, overige baten en lasten

Tot deze functie behoren de baten en lasten, die niet specifiek aan bovenstaande taakvelden zijn toe te rekenen.