Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

7.9 - Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

Tot dit taakveld behoren de overige taken op het gebied van cultuur en maatschappij.

Onder andere: samenlevingsopbouw, volksgezondheid