Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

6.9 - Regionale economie, overige baten en lasten

Baten en lasten voor specifieke aangelegenheden op het gebied van economische zaken behoren in principe tot het desbetreffende taakveld.

Als een directe relatie met een dergelijk taakveld ontbreekt, vindt verantwoording plaats op dit taakveld.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • De deelnemingen aan nutsbedrijven (taakveld 0.4).