Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

4.5 - Ontgronding

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van ontgrondingen.

  • Kosten voortvloeiende uit de ontgrondingenwet.