Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

4.3 - Geluidhinder

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van geluidhinder:

  • Kosten voortvloeiende uit de wet geluidhinder waaronder metingen van geluidhinder met behulp van meetwagens, aanschaf / onderhoud en controle meetapparatuur.