Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

2.2 - Waterwegen

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van aanleg en beheer en onderhoud van waterwegen:

  • baggeren van vaarwegen;

  • oeveronderhoud;

  • aanleg en vervanging van kunstwerken bij vaarwegen;

  • bediening van bruggen en sluizen;

  • nautisch toezicht;

  • informatievoorziening vaarweggebruikers.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • Waterschapswet (taakveld 3.1);

  • Wabo (taakveld 4.4);

  • bijdragen aan havenschappen (taakveld 6.9).