Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

1.1 - Provinciale Staten

Baten en lasten die verband houden met het democratisch functioneren van provinciale staten, inclusief die voor de griffier van de Staten, de rekenkamer(functie) en de accountant (begroting, jaarverslag e.d.).