Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

0.6 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

 • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;

 • personeel en organisatie;

 • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);

 • juridische zaken;

 • bestuurszaken en bestuursondersteuning;

 • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;

 • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);

 • documentaire informatievoorziening (DIV);

 • managementondersteuning primair proces.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • ondersteuning van de staten, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 1.1;

 • archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 7.1.

 • een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.