Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

FAQ

Veel gestelde vragen

 1. vraag: Is er een hard-copy van het gehele Iv3-informatievoorschrift-2017?
  antwoord: Ja, deze kunt u vinden achter de menu button "document".
 2. vraag: Wat is de betekenis van de versiesnummers van het Iv3-informatievoorschrift-2017.
  antwoord: Op 25 maart jl. is de Ministeriële Regeling Informatie voor derden in de Staatscourant gepubliceerd. Dat betekent dat de hoofdbegrippen vastliggen.
  De veranderingen die plaats vinden, zijn waar gewenst een verdere verheldering van de beschrijvingen. Een nieuwe (internet) uitgave van het voorschrift leidt tot een nieuw versienummer.
 3. vraag: Onder welk taakveld vallen baten/lasten die gemaakt worden gerelateerd aan verduurzaming/tegen gaan van klimaatverandering/vergroening/duurzaamheid?
  antwoord: De baten/lasten die gerelateerd zijn aan verduurzaming moeten primair verantwoord worden onder het taakveld waartoe de baten/lasten zich het beste verhouden. Het plaatsen van zonnepanelen op het stadhuis komen bij taakveld 0.4 (overhead) en een subsidie voor woningeigenaren om driedubbel glas te plaatsen onder 8.3 (wonen en bouwen). Het taakveld 7.4 (milieubeheer) wordt gebruikt voor baten/lasten die wel met verduurzaming te maken hebben, maar die niet direct bij een ander taakveld thuishoren.
 4. vraag: Bij het Iv3-2017 zijn de categorieën 0.0 niet in te delen baten/lasten vervallen, hoe hier mee om te gaan?
  antwoord: Het is de wens op basis van de Iv3-begroting het EMU-saldo te kunnen af leiden. Dit ook met het oog op het mogelijk laten vervallen van de EMU-enquête.
  Van lasten/baten geboekt op een post ‘0.0 onverdeeld’ is het niet mogelijk om te bepalen of deze lasten/baten moeten worden meegeteld voor het EMU-saldo, dat wil zeggen of ze uiteindelijk op één van de categorieën 1.x t/m 5.x komen, of op 6.x t/m 7.x. Vandaar dat deze categorie is komen te vervallen.
  Voor het invullen van de Iv3-begrotingen is het dus wenselijk om deze lasten/baten zo goed mogelijk te boeken op de categorieën die nu voorhanden zijn.
  Dat hierbij wat ruis gaat ontstaan doordat lasten/baten nog niet goed kunnen worden toegerekend aan de categorieën is daarbij te verwachten.

 5. vraag: Wanneer komen de Iv3-2017 matrices beschikbaar?
  antwoord: Het CBS heeft aangegeven, dat vóór 1 juli de nieuwe Iv3-matrices via de Kredo-site beschikbaar zijn.

 6. vraag: Ik heb vragen over Iv3-2017 en/of deze internetapplicatie.
  antwoord: Vragen kunt u richten aan onze postbus (e-mailadres: postbusIv3@minbzk.nl)
 7. Vraag: Wat is de betrouwbaarheid van de IV3 data?
  Antwoord: Recent heeft het onderzoeksbureau Cebeon in opdracht van het Ministerie van BZK onderzoek gedaan naar de mate waarin de IV3-data aansluit bij de gemeentelijke boekhouding. Hieruit bleek dat de mate van overeenstemming per (hoof)taakveld verschilt. Het complete rapport is te downloaden via: https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/informatie-voor-derden-aansluiting-op-gemeentelijke-boekhouding/