Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

7.2 - Mutatie voorzieningen

Tot deze categorie behoren de toevoegingen en vrijval van voorzieningen. Niet hiertoe behoren de onttrekkingen aan de voorzieningen. Deze moeten worden geboekt op de categorieën 1. t/m 5. op de balanspost P12 Voorzieningen.