Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

4.3.4 - Inkomensoverdrachten - provincies

Zie de algemene toelichting onder Inkomensoverdrachten.

Betreft de inkomensoverdrachten ontvangen van of betaald aan provincies.

Voorbeeld is:

  • het boeken door een gemeente van de afdracht aan een provincie van provinciale leges die door de gemeente zijn geïnd.