Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

4.0 - Overdrachten

Overdrachten zijn ten eerste betalingen (in geld of in natura) waartegenover geen direct aanwijsbare tegenprestaties staan en hebben een herverdeling van het inkomen en vermogen tot gevolg.

Daarnaast worden ook de meeste goederen- en dienstentransacties tussen overheidsinstellingen gerekend tot de overdrachten (zie verder Inkomensoverdrachten).

De overdrachten bestaan uit vier (groepen van) categorieën:

Niet tot de overdrachten behoren:

  • Sociale uitkeringen in natura, deze worden gerekend tot lastencategorie 3.4.1. Sociale Uitkeringen in natura.

Sociale uitkeringen in geld

De eerste groep van overdrachten zijn Sociale uitkeringen in geld. Deze groep bestaat uit lastencategorie 4.1.1 Sociale Uitkeringen in geld en batencategorie en 4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld.