Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

2.2.2 - Belastingen op huishoudens

Zie de algemene toelichting onder 2. Belastingen.

Tot deze categorie behoort de opbrengst van de volgende belastingen die ingevolge de Gemeentewet en de Provinciewet geheven kunnen worden:

  • forensenbelasting;
  • hondenbelasting;
  • rioolheffing op woningen;
  • opcenten motorrijtuigenbelasting op motorrijtuigen bedoeld voor niet-zakelijk gebruik.