Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

Balansstanden

Gebruik het zoekveld hieronder om in het Iv3 informatiesysteem te zoeken naar balansstanden

Provincies houden, net als bedrijven, een balans bij met al hun activa en passiva. Deze balansstanden worden opgenomen in de jaarstukken en moeten aangeleverd worden bij het CBS als onderdeel van de IV3-rapportages.

In de kolom rechts, of via de zoekfunctie, kan bekeken worden welke bezittingen (activa) of leningen & reserves (passiva) onder welke post vallen. Hierbij is ook een onderscheid gemaakt tussen de verschillende sub-posten zoals immateriële vaste activa en vlottende passiva. Eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u mailen naar kredo@cbs.nl