Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

Vlottende Activa

Vlottende activa zijn bezittingen die binnen één jaar afgestoten worden (zoals kortlopende leningen met een looptijd van minder dan één jaar) of bezittingen waarvan de waarde nog sterk fluctueert. Bijvoorbeeld bij activa grondexploitaties, die (deels) afgerond en verkocht worden, of waarin geïnvesteerd wordt door de gemeente.