Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

Overlopende Passiva

Overlopende passiva zijn verplichtingen die gedurende het jaar zijn opgebouwd en pas volgend jaar worden betaald. Dit kunnen ook vooruit ontvangen bedragen zijn.