Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het saldo van de rekening (tekort of overschot) van vorig jaar. Reserves ontstaan door overschotten op de balans of worden planmatig gevormd voor een bestedingsdoel. De gemeenteraad beslist over de voeding en de besteding van de reserves, de reserves zijn geen echt geld, maar ze zitten “vast” in de bezittingen.