Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

A29d - Overlopende Activa: Overige overlopende activa

Tot deze balanspost behoren:

  • Nog te ontvangen bedragen;
  • Tussenrekeningen;
  • Vooruitbetaalde gelden;

Trefwoorden

  • Nog te ontvangen bedragen
  • Tussenrekeningen
  • Vooruitbetaalde gelden