Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

Overlopende activa

Dit zijn de nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen.