Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

A23 - Liquide middelen (kas\, banksaldi)

Tot deze balanspost behoren:

 • Kasgelden;
 • Kruisposten ;
 • Rekening Courant BNG.;
 • Rekening Courant ING-bank;
 • Rekening Courant Rabobank;
 • Termijndeposito's;

Trefwoorden

 • Kasgelden
 • Kruisposten
 • Rekening Courant BNG.
 • Rekening Courant ING-bank
 • Rekening Courant Rabobank
 • Termijndeposito's