Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

A222a - Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

Tot deze balanspost behoren:

  • Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)