Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

A213 - Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

Tot deze balanspost behoren:

  • Gronden buiten bestemmingsplannen;
  • Herinrichting locatie ;
  • Ontwikkeling terrein ;

Trefwoorden

  • Gronden buiten bestemmingsplannen
  • Herinrichting locatie
  • Ontwikkeling terrein