Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

A121 - Gronden en terreinen

Tot deze balanspost behoren:

  • Aankoop bosgebied ;
  • Aankoop landbouwgrond;
  • Eeuwigdurende afkoop van erfpacht;
  • Verkoop grond;
  • Verwerving grond;

Trefwoorden

  • Aankoop bosgebied
  • Aankoop landbouwgrond
  • Eeuwigdurende afkoop van erfpacht
  • Verkoop grond
  • Verwerving grond