Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

Immateriële vaste activa

Immateriële activa zijn kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor mogelijke investeringen.