Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Provincies

Gebruik het zoekveld hieronder om in het Iv3 informatiesysteem te zoeken naar taakvelden (functies)

Tip: U kunt ook direct zoeken in Categorieën of Balansstanden.

Over de Informatie voor Derden (Iv3) Trefwoorden Applicatie

Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem waarin staat welke financiële informatie de provincies en gemeenten moet verstrekken en op welke wijze.

Gebruikers van de Iv3-gegevens zijn onder andere: inwoners, de ministeries, de Europese Unie, Statenleden, journalisten en het CBS. De Iv3-gegevens zijn onder meer bedoeld voor de verdeling van het gemeente– en provinciefonds, het inzichtelijk maken van de provinciale financiën en het rapporteren aan de Europese Unie.

De IV3 data wordt als open data aangeboden door het CBS (www.CBS.nl/IV3) en is beschikbaar via het IPO (www.waarstaatjeprovincie.nl). Zo kunnen provincies onderling vergeleken worden, of kan inzichtelijk gemaakt worden hoe de uitgaven op een bepaald taakveld zich ontwikkeld hebben.

Zie www.vraagbaakIV3gemeenten.nl voor gemeentelijke informatie.